Moti 4 - het programma

Moti-4 is een gesprekkentraject voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. De stap naar de reguliere hulpverlening is voor deze jongeren vaak groot. Ze zijn niet gemotiveerd of hebben geen hulpvraag. Voor deze jongeren is er het laagdrempelige traject Moti-4.

Waar zetten we op in?

De naam Moti-4 komt van het woord: motiveren. Dat is niet heel verrassend aangezien het om een motiverend gesprekken traject gaat. Moti-4 is een aanbod op maat, maar in het algemeen gaan we uit van 4 gesprekken. De 4 in Moti-4 staat echter niet voor deze 4 gesprekken, maar voor de 4 kernonderdelen waar wij op in zetten.

Moti 4 – de app

De Moti-4 app hebben wij ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de leefwereld en de behoefte van jongeren. We hebben hier 45 jongeren bij betrokken die intensief met ons hebben meegedacht om tot een eerste ontwerp te komen. 
De app is ondersteunend aan het gesprekkentraject dat de jongere voert met de preventiewerker, maar kan ook zonder de gesprekken al worden gebruikt. De app vormt een extra steuntje in de rug om de motivatie van de jongere hoog te houden.

© 2017 | VPN Verslavings Preventie Nederland 
  PRIVACY