Wij luisteren

De app is ondersteunend aan het gesprekkentraject dat de jongere voert met de preventiewerker, maar kan ook zonder de gesprekken al worden gebruikt. De app vormt een extra steuntje in de rug om de motivatie van de jongere hoog te houden. Dit wordt bereikt door middel van:

  • een registratiefunctie,  waarmee de jongere zijn eigen gebruik kan monitoren;
  •  een belonende functie,  waarmee de jongere door middel van gamificatie toepassingen beloond wordt bij het behalen van eigen gestelde laagdrempelige doelen;
  • een herinneringsfunctie, waarmee we kunnen voorkomen dat de jongere zijn afspraak met de preventiewerker vergeet; een bekrachtigende functie, waarin de jongere als het ware  wordt gecoacht door zijn smartphone. De app kan laten zien wat voor de jongere redenen zijn om te  minderen/stoppen met gebruik, tips geven hoe de jongere om kan gaan met verleiding of simpelweg
  •  

Hoe werkt de app?

De app is vrij intuïtief in gebruik. Vooral voor jongeren moet het een eitje zijn om hem te gebruiken. Toch hebben we een vrij uitgebreide handleiding gemaakt waar je stap voor stap door de mogelijkheden van de app wordt geleid. Download deze handleiding in .pdf formaat door op de download button te klikken 

© 2017 | VPN Verslavings Preventie Nederland 
  PRIVACY