Drank, Gamen, Canabis en Drugs

Het Moti 4 programma is verdeeld in vier basis categorieën: Alcohol, Wiet, Gamen en Harddrugs. Daarnaast is er ook een programma opgesteld voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

Door het programma in deze categorieën te verdelen kan er specifiek één probleem tegelijk worden aangepakt.  Mocht de jongere ook met andere middelen of gewoonten problemen hebben, geeft het doorlopen van één programma genoeg handvatten om ook deze middelen of gewoonten aan te pakken. 

Hierdoor krijgt de jongere niet het gevoel 'alles te gelijk moeten doen' en kan hij/zij op eigen initiatief zijn of haar leven op orde stellen. 

Voor wie is Moti-4

Moti-4 kan worden ingezet bij risicovol experimenteren of beginnend problematisch gebruik van alcohol, cannabis, harddrugs, maar ook bij overmatig gamen. Maar hoe weet je als ouder/verwijzer dat er sprake is van risicovol experimenteren of beginnend problematisch gebruik?

 

Een kleine test

                                 
                                 
                                 
                                  

Uitkomst

Kunt u op de meeste van deze vragen duidelijk met “Ja” antwoorden? Dan is Moti-4 misschien een goed middel om in te zetten. Twijfelt u? Neem dan via de aanmeldpagina gerust contact op met de preventiewerker bij u in de buurt en vraag om advies. 
Moti-4 is ook inzetbaar bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.  

 

© 2017 | VPN Verslavings Preventie Nederland 
  PRIVACY